El violí i la seva història

Des de la prehistòria fins a l'actualitat
Vols veure el projecte?

què vols saber sobre

el violí?el violí?el violí?el violí?el violí?el violí?
les pecesles mesuresel pesles fustesel procés d’extraccióel procés de dessecació

El violí

La història

Indubtablement, el violí no va ser creat o inventat de cop i volta per un mestre luthier, sinó que la seva forma és resultat d’extensos experiments de molts artesans que volien construir un instrument amb un timbre més lluminós i un registre més ampli que la resta d’instruments de característiques semblants.
Objectius
Crear una pàgina web, adreçada a alumnes de Cicle Superior de Primària i primer cicle d’ESO, que contingui informació sobre el violí amb un interès divulgatiu i pedagògic.
Elaborar, a partir de la informació obtinguda en la cerca, un discurs propi per conformar el cos de la pàgina web.
Fer un ús adequat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Vols coneixe'm una mica?